• SCA höjer priset på kraftliner med € 50 per ton

    SCA höjer priset på brun och vit kraftliner med € 50 per ton i Europa. Det nya priset gäller från den 1 december 2021.

    4 Pressmeddelanden
  • Delårsrapport Q3 2021

    12 Börsinformation
  • Jan Svedjebrant utses till tillförordnad chefsjurist i SCA

    Jan Svedjebrant utses till tillförordnad chefsjurist i SCA från och med den 1 december 2021.

    0 Pressmeddelanden
  • Inbjudan till SCAs presskonferens för Q3 2021 29 oktober 2021 kl. 10.00

    Presskonferensen, som hålls i samband med publiceringen av SCAs rapport för det tredje kvartalet 2021, kan följas via webbsändning eller telefon.

    7 Pressmeddelanden
  • SCA och ST1 startar samägt bolag för att producera och utveckla biodrivmedel

    Gemensamt pressmeddelande från SCA och St1. SCA och St1 startar ett gemensamt bolag för att producera och sälja biodrivmedel. SCA kommer att leverera tallolja till det samägda bolaget och investerar ungefär 0,6 miljarder kronor i bolaget. SCA och St1 äger hälften var i detta gemensamma bolag, som kommer att äga 50 procent av St1 Gothenburg Biorefinery, som i sin tur just nu investerar i ett nytt bioraffinaderi med en kapacitet för 200 000 ton flytande biobränsle med en bedömd total investeringskostnad på cirka 2,5 miljarder kronor. Det nya bioraffinaderiet planeras att tas i drift i andra kvartalet 2023.

    0 Pressmeddelanden
  • SCA höjer priset på kraftliner med € 50 per ton

    SCA höjer priset på brun och vit kraftliner med € 50 per ton i Europa. Det nya priset gäller från den 1 oktober 2021.   

    11 Pressmeddelanden
  • Omvandling av aktier

    50 Börsinformation
  • Delårsrapport Q2 2021

    50 Börsinformation
  • Omvandling av aktier

    Enligt SCAs bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att aktien omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. När en sådan omvandling har skett har bolaget en skyldighet enligt lag att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen.

    19 Börsinformation
  • SCA höjer priset på kraftliner med € 50 per ton

    SCA höjer priset på brun och vit kraftliner med € 50 per ton i Europa. Det nya priset gäller från den 1 augusti 2021.

    12 Pressmeddelanden
  • Inbjudan till SCAs presskonferens för Q2 2021 23 juli 2021 kl. 10.00

    Presskonferensen, som hålls i samband med publiceringen av SCAs rapport för det andra kvartalet 2021, kan följas via webbsändning eller telefon.

    8 Pressmeddelanden
  • SCA har emitterat gröna obligationer till ett belopp om SEK 1,5 miljarder

    Den 14 juni emitterade Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ) (”SCA”) gröna obligationer om totalt 1,5 miljarder kronor under sitt svenska MTN-program och det nyligen utgivna ramverket för gröna obligationer.

    6 Pressmeddelanden
  • SCA investerar i pelletsfabriken för bättre miljö

    SCA investerar 50 miljoner kr i bland annat ett vått elfilter, för att minska miljöpåverkan från pelletsfabriken i Härnösand och reducera störningar för närboende. Hela projektet beräknas vara klart sommaren 2022.

    24 Pressmeddelanden
  • SCA uppdaterar MTN-programmet och offentliggör prospekt

    Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ) upprättade den 8 maj 2018 ett s.k. Medium Term Note-program (MTN) med en låneram uppgående till 8 miljarder kronor.

    21 Pressmeddelanden
  • Delårsrapport Q1 2021

    44 Börsinformation
  • Omvandling av aktier

    Enligt SCAs bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att aktien omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. När en sådan omvandling har skett har bolaget en skyldighet enligt lag att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen.

    25 Börsinformation
  • SCA höjer priset på kraftliner med €50 per ton

    SCA höjer priset på brun och vit kraftliner med € 50 per ton i Europa. Det nya priset gäller från den 1 juni 2021.

    22 Pressmeddelanden
  • SCAs årsstämma 2021

    SCAs årsstämma 2021 ägde rum idag den 15 april 2021. För att minska risken för spridning av covid-19 genomfördes årsstämman enbart genom poströstning, med stöd av tillfälliga lagregler.

    29 Pressmeddelanden
  • SCAs Christian Kugge får Sundbladsfondens pris på 700 000 kr

    Christian Kugge vid SCA R&D Centre får Kompetensutvecklingspriset 2021 av Stiftelsen Gunnar Sundblads forskningsfond. Han tilldelas priset för ambitionen att effektivisera processen för att förädla lignin från skogen till högvärdiga kemikalier.

    7 Pressmeddelanden
  • SCA överklagar Mark- och Miljödomstolens dom och avverkningsförbud

    I februari 2021 biföll Mark- och Miljödomstolen i Östersund ett överklagande från föreningen Skydda skogen av ett antal avverkningsanmälningar på SCAs marker i Jämtland och Härjedalen. Domstolen beslutade också om avverkningsförbud på de berörda avverkningstrakterna. SCA överklagar nu denna dom till Mark- och Miljööverdomstolen.

    12 Pressmeddelanden