Jerker Jäder blir ny chef för SCAs forskningsorganisation, SCA R&D Centre. Jerker är för närvarande SCAs patentchef.

SCA R&D Centre stödjer pågående verksamhet, produktförnyelse och driver innovationer för att skapa framtida affärer. I organisationen ingår specialistkompetens som säkerställer spetskunnande inom nyckelområden.


För ytterligare information, kontakta:

Björn Lyngfelt, Kommunikationsdirektör, +46 60 19 34 98

Publicerad 2018-05-21