SCA höjer priset på brun och vit kraftliner med € 60 per ton.

SCA annonserar en prishöjning för alla kvaliteter av brun och vit kraftliner på € 60 per ton, gällande från 1 ferbruari 2018.

- Marknaden för kraftliner fortsätter att vara stark. Efterfrågan på kraftliner är hög och tillgången knapp, säger Mikael Frölander, marknadsdirektör containerboard.

För ytterligare information, kontakta:
Björn Lyngfelt, kommunikationsdirektör, +46 60 19 34 98
Mikael Frölander, marknadsdirektör, + 46 90 15 40 19

 

 

Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, 2,6 miljoner hektar i norra Sverige. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar. Vi erbjuder papper för förpackningar och tryck, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar. Skogsbolaget SCA hade 2016 ca 4 000 anställda och en försäljning på 15.4 miljarder kronor. SCA grundades 1929 och har sitt huvudkontor i Sundsvall. För mer information, besök www.sca.com.

Publicerad 2018-01-02