SCAs bokslutsrapport 1 januari – 31 december 2007 offentliggörs onsdagen den 30 januari ca klockan 11.30.

Pressmeddelande:

Massmedia och analytiker inbjuds till en presskonferens där rapporten presenteras och kommenteras av Jan Johansson, VD och koncernchef, och Lennart Persson, CFO.


Datum: Onsdag 30 januari 2008
Tid: Klockan 13.00
Plats: Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57A, Stockholm


Presskonferensen kommer att webbsändas live på www.sca.com. Det går också att delta via telefon, ring +44 208 817 9301 (UK), eller +1 718 354 1226 (US), eller 08-505 202 70 (Sverige).

Välkommen!


Bodil Eriksson
Kommunikationsdirektör
SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ)

För ytterligare information kontakta gärna
Pär Altan, chef Medierelationer, 08-788 52 37
Johan Karlsson, chef Investerarrelationer, 08-788 51 30


Notera
Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 10 januari 2008 klockan 10.00.

Bifogad fil: wkr0003.pdf

Publicerad 2008-01-10