Datum

Delårsrapporten för tredje kvartalet publiceras den 27 oktober.