Datum

Delårsrapporten för första kvartalet publiceras den 28 april.