Datum

Delårsrapporten för fjärde kvartalet publiceras den 27 januari.