Datum

Delårsrapporten för tredje kvartalet publiceras den 28 oktober.