Datum

Delårsrapporten för tredje kvartalet publiceras den 31 oktober.