Datum

Delårsrapporten för fjärde kvartalet publiceras den 28 januari.