Datum

Delårsrapporten för tredje kvartalet publiceras den 29 oktober 2021.