Datum

Delårsrapporten för andra kvartalet publiceras den 23 juli 2021.