Datum

Delårsrapporten för fjärde kvartalet publiceras den 29 januari 2021.