Datum

Delårsrapporten för tredje kvartalet publiceras den 30 oktober 2020.