Datum

Delårsrapporten för tredje kvartalet 2020 publiceras den 30 oktober 2020.