Datum

Delårsrapporten för andra kvartalet 2020 publiceras den 21 juli 2020.