Datum

Delårsrapporten för andra kvartalet 2020 publiceras den 24 juli 2020.