Datum

Delårsrapporten för första kvartalet 2020 publiceras den 24 april 2020.