Datum

SCAs årsstämma hålls i Sundsvall den 31 mars 2020.