Datum

Delårsrapporten för fjärde kvartalet 2019 publiceras den 30 januari 2020.