Datum

Delårsrapport för tredje kvartalet publiceras den 30 oktober 2019.