Datum

Delårsrapport för fjärde kvartalet publiceras den 30 januari 2019.