SCA har en effektiv och integrerad värdekedja med ett miljöcertifierat skogsbruk och moderna produktionsanläggningar belägna i anslutning till skogsinnehavet. SCAs snabbt växande skog binder koldioxid, bolagets produkter bidrar till ett mer hållbart samhälle och den förnybara fibern kan ersätta produkter baserade på fossila råvaror.

Illustration av SCAs värdekedja

1. Skogen

Våra skogar brukas ansvarsfullt så att de i framtiden ska rymma minst lika mycket virke, naturvärden och upplevelser som idag.

2. Bollsta sågverk

Avverkar vi en tall går de grova stockarna till Bollsta sågverk, Sveriges största sågverk, där de blir till trävaror av hög kvalitet. Barken används för energiproduktion, flisen blir massaråvara och sågspånet förädlas till pellets.

3. Östrands massafabrik

De mindre stockarna från tallen levereras till Östrands massafabrik i Timrå, där de tillsammans med sågverksflis blir råvara i produktionen av sulfatmassa.

4. Tunadals sågverk

De grova stockarna från en gran levereras till Tunadals sågverk, där delar av produktionen är hyvlade och målade trävaror för byggvaruhandeln i Skandinavien. Barken används för energiproduktion i det närbelägna Ortvikens pappersbruk. Flisen används av Östrands massafabrik och sågspånet blir pellets. Varje del tas tillvara.

5. Ortvikens pappersbruk

De klena stockarna från granen levereras till Ortvikens pappersbruk där de används för tillverkning av mekanisk massa, som tillsammans med sulfatmassa från Östrand blir högkvalitativa tryckpapper för tidskrifter, kataloger och reklamtryck.

6. Bionorr pellets

Vid vår pelletsfabrik i Härnösand används sågspån för produktion av pellets för små hemmapannor eller för stora pannor, till exempel kemikalieåtervinningen på Östrands massafabrik.

7. Fjärrvärme Sundsvall-Timrå

Förutom skogsindustriprodukter levererar Ortviken och Östrand värme till de omkringliggande samhällena. Såväl Sundsvalls som Timrås fjärrvärmenät försörjs med energi från SCA.

8. Vindkraft

SCAs skog rymmer många goda vindlägen. 301 vindkraftverk producerar 2.3 TWh grön el per år på SCA-mark och där finns potential för mycket mer.

9. R&D Centre (och Mittuniversitetet)

SCAs forsknings- och utvecklingscentrum är lokaliserat till universitetsområdet i Sundsvall för samarbete i utvecklingen av nya produkter och affärer. 

10. Tunadalshamnen

SCAs skogar och fabriker ligger i norra Sverige, men bolagets kunder finns världen över. Effektiva transportlösningar är nödvändiga för vår verksamhet och från Tunadal nås hela världen.

11. Norr- och Västerbotten

Bilden visar SCAs välutvecklade värdekedja i Mellannorrland. I Norr- och Västerbotten har SCA på samma sätt en värdekedja med Munksunds och Rundviks sågverk, Munksunds och Obbola pappersbruk samt pelletsproduktion vid delägda Bioenergi i Luleå.