Virke är SCAs enhet för virkesanskaffning och ansvarar för virkestransporterna från skog till industri och ser till att SCAs industrier får den virkesråvara de behöver i rätt tid. Virke omfattar även tio virkesterminaler i Norrland. SCA har även bolag i Estland och Lettland för inköp av virke.

Virke ansvarar för råvaruförsörjningen till SCAs industrier och sågverk i norra Sverige. Råvaran omfattar timmer, massaved, cellulosaflis och bränsleråvaror. 

Tack vare våra virkesterminer kan vi transportera virke effektivt och miljövänligt med tåg från inlandet till kusten. SCA har tio egna virkesterminaler i norra Sverige: Töva, Torsboda, Bensjö, Östavall, Haxäng, Gimånäs, Krokom, Hoting, Lycksele och Murjek. Dessutom hyr vi in oss på andra virkesterminaler vid behov, som t ex i Storuman.

Det är på de långa transportsträckorna som vi använder oss av tåg. Virket tranporteras från skogen med timmerbil till närmaste virkesterminal där det lastas om till tåg. Flera av våra industerier kan ta in virke med tåg direkt. För de industrier som inte kan ta emot virkeståg använder vi tågen till att transportera virket till närmaste lossningsterminal och därifrån körs virket vidare med timmerbil.

SCA Metsad Eesti AS och SCA Metz latvija är våra inköpsbolag i Estland och Lettland som köper främst massaved efter behov för SCAs svenska industrier. Vi agerar med tre egna terminaler. Utöver detta köper vi även båtlaster på andra ställen. Virket skeppas sedan av SCA Logistics till den industri som ska ha råvaran.

Virkesterminaler

SCA har tio egna virkesterminaler i norra Sverige: Töva, Torsboda, Bensjö, Östavall, Haxäng, Gimånäs, Krokom, Hoting, Lycksele och Murjek. Här kan du läsa om säkerhetsregler och hitta kontaktpersoner.

Läs mer