Uni4 Marketing är specialiserade på marknaden för skandinaviska trävaror i Nordafrika och Mellanöstern.

Ägs av SCA Wood, Holmen Timber och Södra Timber. Säljer huvudsakligen sågade trävaror av norrländsk tall och gran till Egypten, Algeriet, Marocko, Tunisien, Sudan, Jordanien och Saudi Arabien.

Läs mer på Uni4 Marketings webbplats