Tunadals sågverk är ett av SCA Woods fem sågverk och ligger i Sundsvall, Västernorrlands län.

  • Anställda: 164
  • Produktion såg m³: 540 000
  • Produktion hyvel m³: 110 000
  • Råvara: Norrländsk gran
  • FSC® (FSCR C023232) Chain of Custody
  • PEFC (PEFC/05-33-133) Chain of Custody
  • Energiledningssystem: ISO 50001:2011
  • Arbetsmiljöledningssystem: OHSAS 18001:2007