SCA Wood Hong Kong har både en säljorganisation och samarbetspartners för vidareförädling av trävaror. Försäljningskontoret ligger i Hong Kong.

Är specialiserade på marknaden för Skandinaviska trävaror i Kina och Sydostasien. Huvudsakligen säljer vi sågade och hyvlade trävaror av norrländsk tall och gran.

  • Anställda/entreprenör: 8
  • Certifieringar:
  • FSC® (FSCR C023232) Chain of Custody 
  • PEFC (PEFC/05-33-133) Chain of Custody