SCAs affärsområde Skog förvaltar SCAs skogsinnehav på 2,6 miljoner hektar i norra Sverige och 60 000 hektar i Estland, Lettland och Litauen. Verksamheten består av staber och fem funktioner som ansvarar för skogsbruket och skötseln av de egna skogarna. En viktig del i verksamheten är även köp av virke från privata skogsägare och det breda utbud av tjänster som vi erbjuder skogsägare så att de kan sköta sin skog. Skog har ca 50 kontor i norra Sverige.

Vår samlade kunskap är din

Låt oss vara ditt bollplank när du har frågor som rör din skogsfastighet. Vårt mål är att du ska få ut så mycket som möjligt av din skog, oavsett om det handlar om tillväxt, naturvärden, pengar eller annat.

Skogsägare

För dig som äger skog