Rundviks sågverk är ett av SCA Woods fem sågverk och ligger i Rundvik, Västerbottens län.

  • Anställda: 155
  • Produktion såg m³: 330 000
  • Produktion hyvel m³: 90 000
  • Råvara: Norrländsk gran
  • FSC® (FSCR C023232) Chain of Custody
    PEFC (PEFC/05-33-133) Chain of Custody
  • Energiledningssystem: ISO 50001:2011
  • Miljöledningssystem: ISO 14001:2004