Bogrundets plantskola, SCA Norrplant, SCA Skog, SCA Forest Products.

Vår plantverksamhet NorrPlant består av Bogrundets och Wifstamons plantskolor i Timrå kommun. Här odlar och levererar vi ca 100 miljoner plantor varje år. Ungefär hälften av plantorna används för återväxten i SCAs egna skogar, den andra hälften säljer vi till externa kunder. NorrPlant har 50 anställda, varav 32 jobbar säsong.

Bogrundet

Bogrundets plantskola är världens största skogsplantskola och har kapacitet att odla ca 85 miljoner plantor per år av tall, gran och contortatall.

Vid Bogrundet finns:

  • 14 värmeväxthus på vardera 100 x 25 meter

  • 110 friland, totalt 15 hektar

  • Laboratorium, såddhall och kyllager

  • Anläggning för Hylosafe

 

Wifstamon

Wifstamons plantskola har kapacitet att odla ca 15 miljoner plantor/år av tall, gran och contortatall.

Vid Wifstamon finns:

  • 2 värmeväxthus på vardera 100 x 25 meter

  • 2 på 100 x12 m 25 friland, totalt 4 hektar

  • Såddhall och kyllager

Wifstamons plantskola, SCA Norrplant, SCA Skog, SCA Forest Products.