Vi skapar framtidens skogar. Följ fröets väg från kotte till planta - från fröplantagen och plantskolan till planteringen.

Från frö till planta

Fröplantage Söråker NorrPlant

Man kan inte vara för noggrann när det kommer till plantans ursprung. Därför har vi både egna och delägda fröplantager för tall, gran och contortatall. Plantagerna är uppbyggda noggrant utvalda träd, för att få bästa möjliga frökvalitet och skogar som växer upp till 25 procent bättre än oförädlade skogar.

Kottplockning hos SCA Norrplants plantage i Nedansjö. Britt-Marie Håkansson, Riitta Stadig och Caterine Boväng.

Vi plockar kottarna för hand och sedan behandlas de med värme för att de ska släppa ifrån sig sina frön. Totalt använder vi cirka tre miljoner kottar från plantagerna – varje år. Det motsvarar ungefär 100 000 liter kottar, som ger ett halvt ton frö.

Såddhallen. Bogrundet inför säsongen. Din Skog 2016.

Sådden börjar i januari och vi sår cirka en miljon frön om dagen. Fröna placeras ett och ett i mitten av varje kruka som fyllts med torv. Allt sker automatisk och fotoceller kontrollerar att varje kruka innehåller ett frö. Krukorna sitter ihop i plantlådor och lådorna är placerade i en odlingsram hela vägen från sådd till leverans på hygget.

Växthus Wifstmons plantskola, Wifstamon plant nursery

I skogens barnkammare – våra 18 växthus – får fröna den bästa starten och en trygg uppväxt. Här börjar fröna gro och plantorna tar form. Allt tack vare ett gynnsamt klimat som vi styr noga. Vårt avancerade datasystem ser till att plantorna får rätt bevattning, temperatur, gödsling och belysning. På så sätt får de en bra start och är väl förberedda för livet utomhus.

Bogrundet Forest Tree Nursery, Norrplant, SCA Skog AB.Bogrundets plantskola, Norrplant, SCA Skog AB.

Efter några veckor flyttar vi ut plantorna på våra friland. Där fortsätter de att växa genom en omsorgsfull skötsel med gödsel och vattning. Även här övervakar vi noga och följer deras utveckling. Plantorna stannar på frilanden mellan sex och tjugofyra månader innan de är redo för leverans. Leveranstiden är beroende av trädslag, planttyp och starttidpunkt för när plantorna började gro i växthus.

Snökanoner på Bogrundet

Under vintern vilar plantorna under ett skyddande täcke av snö. Genom att täcka plantorna med konstsnö skyddas nämligen rötterna mot frysskador och plantorna klarar kylan utan problem. Vi använder oss av snökanoner för att kunna skapa ett skyddande täcke av 30 centimeter snö. En normal säsong producerar vi cirka 50 000 kubikmeter snö.

Kvalitetskontroll av plantor på Bogrundet, NOrrPlant, mäter roten, quality control of seedlings

Kvalitet är ett honnörsord för oss och vi har Sveriges mest omfattande uppföljning av plantkvalitet. Medan plantan växer analyserar vi regelbundet dess vitalitet, balansen mellan rot- och gröndel samt näringssammansättningen.

Kvalitetskontroll av plantor på NorrPlant , Quality control of seedlings att NorrPlant

Alla prover dokumenteras i ett unikt system, en slags barnavårdscentral för plantor, som omfattar både växthus och friland. Tack vare vårt plant-BVC kan vi jämföra med tidigare års odlingar för att vara säkra på att plantorna mår bra och växer som de ska. Tack vare detta system kan vi lättar se vilka plantor som är klara för leverans.

Leverans av plantor i skogen, lastbil, plantor, leverans, planttransport, transport av plantor, SCA Skog, NorrPlant, tree seedlings, delivery of seedlings in the forest, truck deliviering tree seedlings

I maj börjar en intensiv period vid våra plantskolor. Nu ska vi leverera ca 100 miljoner plantor till vår kundkrets som består av ett tusental kunder, stora som små. Under högsäsong levererar vi runt 1,5 miljoner plantor om dagen. Vi har lastbilar som rymmer flera hundratusen plantor.

Spruce seedling. Granplanta.

Vi levererar plantorna så nära hygget som möjligt och vattnar dem ända fram till leverans. Allt för att ge plantan de bästa förutsättningarna att klara sig. Vatten är livsviktigt för plantorna. I väntan på plantering ska plantorna vattnas varje dag. Rotklumpen ska alltid vara fuktig tills dess att plantan sätts ner i jorden. En välvattnad planta ger din framtida skog en bra start på hygget.

Plantör i skogen planterar plantor, planting seedlings in the forest

Våra plantor kan planteras under hela barmarkssäsongen, från maj till oktober. Plantering är den mest framgångsrika metoden för att skapa ny skog. Den är också resurssnål, vid plantering går det åt runt 2 000- 2 500 plantor per hektar. Vid frösådd används mellan 50 000 och 100 000 frön per hektar.

Plantlåda i skogen med planteringsrör, planting seedlings in the forest

Vi på SCA hjälper dig gärna med planteringen. Vi planterar årligen tiotals miljoner plantor på våra egna marker så vi har stor kunskap om vad som krävs för att lyckas. Tänk på att det i de allra flesta fall är bäst att markbereda innan planteringen. Markberedning gör att plantorna växer bättre och att fler plantor överlever de första åren. Vi kan även hjälpa dig med markberedningen.

Forskning och utveckling­ i världsklass

Kvalitet är vår ledstjärna. Vi följer inte bara utvecklingen av plantor – vi vill leda den! I vårt laboratorium bedriver vi forskning och utveckling på en nivå som saknar motstycke bland svenska plantproducenter.

Läs mer