Hösten 2022 står Bollsta sågverks nya justerverk färdigt. På sikt kommer justerverket innebära att vi kan öka vår produktion till en årskapacitet på ca 700 000 m3.

– Målet med investeringen är tydligt. Vi ska bygga världens säkraste och mest produktiva justerverk. Det är ett högt ställt mål som kommer att ställa höga krav på alla inblandade, men som vi är övertygade om att vi kommer att klara tack vare den kompetens och det engagemang som finns i hela organisationen, säger Johan Olofsson, chef för teknik och verksamhetsutveckling SCA Wood och projektdirektör för projekt B700.

Byggnaden där det nya justerverket ska inrymmas blir cirka 200 meter lång. Arbetet går enligt plan och i september 2021 ska byggnaden vara klar för montage av maskinutrustning. Det nya justerverket kommer tas i drift under hösten 2022.

Den nya verkstaden är också färdigbyggd och håller som bäst på att tas i bruk. På två plan finns det plats för både kontor och ett nytt förråd. Den totala ytan är 1950 m2.

Vad är egentligen ett justerverk och hur ser stockens resa genom Bollsta sågverk ut? Vi förklarar!

1. Inmätning. De oberoende virkesmätare från Biometria kvalitetsbedömer stockarna när de kommer till sågen. Bedömningen ligger till grund för vad skogsägaren får betalt för sin skog.

2. Med datortomografi och 3d-skanning analyseras varje stock som tas in i Bollsta sågverk. Genom att se in i stocken kan vi analysera stockens potential och välja bästa tänkbara produktprogram för varje enskild stock.

3. Barkning. Här skalar vi av barken på stocken. Barken används för att producera energi som behövs för att torka virket.

4. Genom sågverkets hela produktionskedja används optisk skanning och bildanalys för att kontrollera kvalitet och säkerställa att trävarorna hela tiden möter sina kvalitetskrav.

5. Sågning. Med tunna sågklingor och processkontroll blir så mycket som möjligt av stocken ändamålsanpassade trävaror. Hela stocken tas tillvara. Flis blir råvara för pappersmassa och sågspån blir bränslepellets.

6. Sortering. Tekniken ger oss nya möjligheter att sortera och kapa virket ännu mer exakt vilket gör att vi kan erbjuda våra kunder nya, innovativa produkter.

7. Sortering och ströläggning. Här sorteras plankorna i olika dimensioner. Mellan varje planklager lägger vi horisontella ribbor, så kallad ströläggning.

8. Torkning. Trävarorna torkas till rätt fukthalt. Det är vad virket ska användas till som avgör till vilken torkningsgrad virket ska torkas till.

9. Kvalitets- och längdsortering. Här sorteras virket efter kvalitet och det kapas i olika längder utifrån kundernas önskemål.

10. Ytbehandling, fingerskarvning, hyvling. En del av virket ytbehandlar vi. Exempelvis impregnerar vi virket.

11. Paketering. Varje paket märks med ett ID-nummer och uppgift om vad paketet innehåller.

12. Lager. I vårt lager finns produkter färdiga att levereras till kunder världen över.

13. Distribution – bygghandel och träindustri. Vi levererar träprodukter som exempelvis trall, ytterpanel och reglar till bygghandlare i hela Skandinavien. Vi levererar också träprodukter till träindustrin världen över. Dessa produkter används exempelvis för att tillverka golv och fönster.

Visste du att?

  • Det är cirka 77 personer som arbetar i projektet, 22 personer från SCA och 50 är konsulter/entreprenörer.
  • Maskindelarna i justerverket levereras av det österrikiska företaget Springer som är en av de ledande leverantörerna av utrustning till justerverk, råsorteringar och hyvlerier.
  • Maskindelarna som Springer levererar väger 1 262,15 ton. Tillkommer gör de tillhörande 77 elskåpen som totalt väger cirka 27 ton.
  • Det nya justerverket kommer ha en kapacitet på upp till 230 brädor/minut.
  • I slutet av processen placerar en paketläggare de färdiga brädorna i staplar. Det nya justerverket kommer lägga ut 28 lager brädor (så kallade utlägg) per minut. Det innebär en årskapacitet på 750 000 m³.

Bilder från projektet