Bollsta sågverk är ett av SCA Woods fem sågverk och ligger i Bollstabruk, Västernorrlands län.

  • Anställda: 179
  • Produktion såg m³: 560 000
  • Produktion hyvel m³: 100 000
  • Råvara: Norrländsk furu
  • FSC® (FSCR C023232) Chain of Custody
  • PEFC (PEFC/05-33-133) Chain of Custody
  • Energiledningssystem: ISO 50001:2011
  • Arbetsmiljöledningssystem: OHSAS 18001:2007

     

Justerverk i världsklass

Hösten 2022 står Bollsta sågverks nya justerverk färdigt. På sikt kommer justerverket innebära att vi kan fördubbla produktionen till en årskapacitet på 750 000 m3.

Justerverk i världsklass

Projekt
Projekt