Bollsta sågverk är ett av SCA Woods fem sågverk och ligger i Bollstabruk, Västernorrlands län.

  • Anställda: 179
  • Produktion såg m³: 560 000
  • Produktion hyvel m³: 100 000
  • Råvara: Norrländsk furu
  • FSC® Chain of Custody
  • PEFC Chain of Custody
  • Energiledningssystem: ISO 50001:2011
  • Arbetsmiljöledningssystem: OHSAS 18001:2007