De träd som inte kan bli trävaror, papper eller massa blir bioenergi i ett mycket effektivt system där hela trädet tas till vara.

Biobränslen

I Munksund, Umeå, Östersund och Sundsvall finns vår personal som arbetar med produktion, logistik, inköp och försäljning av biobränslen.

I SCAs skogsbaserade sortiment ingår bränsleved, grot, bark samt sågspån från sågverksindustrin som blir pellets och briketter. Tack vare egen råvarubas, produktion och logistik kan vi erbjuda långsiktiga avtal med flexibel bränslemix. 

Pellets

Pelletsproduktionen i Härnösand startade 1992. Produktionsanläggningarna har blivit fler och idag är SCA är en av Sveriges största pelletstillverkare. Råvaran till pelletstillverkningen är sågspån från gran och tall, till största delen från SCAs egna sågverk.

SCAs pellets tillverkas i Härnösand, Luleå och Stugun.