Med våra virkesterminer kan vi transportera virke effektivt och miljövänligt med tåg från inlandet till kusten.

SCA har tio virkesterminaler i norra Sverige: Töva, Torsboda, Bensjö, Östavall, Haxäng, Gimånäs, Krokom, Hoting, Lycksele och Murjek.

Det är på de långa transportsträckorna som vi använder oss av tåg. Virket tranporteras från skogen med timmerbil till närmaste virkesterminal där det lastas om till tåg. Flera av våra industerier kan ta in virke med tåg direkt. För de industrier som inte kan ta emot virkeståg använder vi tågen till att transportera virket till närmaste lossningsterminal och därifrån körs virket vidare med timmerbil.

Ordning och säkerhet

Här kan du ta del av de allmänna ordnings- och säkerhetsföreskrifter som gäller vid våra virkesterminaler. De har till syfte att skapa säkra arbetsförhållanden. Det är allas skyldighet att känna till och efterleva säkerhetsreglarna.

Trafik inom terminalområden

 • Obehörig biltrafik inom terminal området är förbjuden.

 • Undantag kan göras för frakt av nödvändig utrustning.

 • Privata fordon ska parkeras på anvisade parkeringsplatser.

 • Högsta tillåtna hastighet inom terminal- och industriområdet är 20 km/h.

 • Varselkläder klass 2 och hjälm ska alltid användas av alla vid vistelse utanför fordon.Truckförare vägrar lossning/lastning från timmerbil om chauffören saknar hjälm och varselkläder.

 • På grund av truck- och lastmaskiner ska stor försiktighet vid lastning/lossning iakttas av alla som uppehåller sig inom industriområdet.

 • Generellt gäller att framfört eller uppställt fordon inte får hindra eller äventyra annan verksamhet.

 • Personaltransporter får ej ske i skopor på lastmaskiner eller på truckgafflar.

Lastning och lossning

 • Kättingar ska tas på och av på angiven plats.

 • Kommunikation ska finnas mellan lastbil och ev. truckförare.

 • Din skyldighet är att veta hur eventuell köbildning ska hanteras.

 • Eventuellt material som finns på skärmar eller balkar ska städas bort på anvisad plats.

 • Om föraren ej sitter i hytten ska han/hon från säker plats ha ögonkontakt med den som lossar/lastar.

 • Vid lastning av järnvägsvagn gäller järnvägsoperatörens lastningsföreskrifter.

Kontakter

Här finns namn och telefonnummer till våra kontaktpersoner på respektive virkesterminal och kontaktuppgifter till ansvarig person på SCA Skog. Kontaktpersonen på respektive terminal är också samordningsansvarig för arbetsmiljön inom terminalen.

Virkesterminal

Terminalansvarig

SCA-ansvarig

Töva

Fredrik Antonsson, tel 070-360 68 74

Björn Andersson, tel 070- 315 04 94

Östavall

Christer Lövgren, tel 070-607 87 95

Martin Sundberg, tel 070-528 05 11

Bensjö

Christer Lövgren, tel 070-607 87 95

Martin Sundberg, tel 070-528 05 11

Krokom

Börje Larsson, 070-377 78 18

Martin Sundberg, tel 070-528 05 11

Hoting

Hans Pettersson, tel 070-668 50 55

Martin Sundberg, tel 070-528 05 11

Lycksele

Per-Axel Eriksson, tel 070-585 18 12

Lars Eklund, tel 070-655 28 16

Gimonäs

Göran Grundberg, tel 070-604 38 61

Lars Eklund, tel 070-655 28 16

Murjek

Patrik Wikström, tel 070-643 35 15

Sofie Lundberg, tel 073-058 10 52

Torsboda

 

Johan Storgärd, tel 070-319 34 68

Haxäng

 

Magnus Edlund, 070-689 44 31