I organisationen finns både en bred och mer specialiserad kompetens inom bland annat mekanik, el och automation, driftsäkerhet samt investeringsprojekt.

De största interna kunderna är Ortviken, Östrand och Tunadals sågverk. Underhåll arbetar aktivt med att utveckla partnerskap för att SCA på bästa sätt ska kunna möta en allt snabbare utveckling inom digitalisering och automatisering.

Underhålls ledstjärna är att med respekt för varandra och våra partners ta ansvar för den gemensamma arbetsmiljön och leverera högklassig service i samverkan.

Jeanette-Ögren.png

Underhåll är en framtidsbransch

Jeanette Ögren, SCA Underhåll

01:34