Tunadals sågverk är ett av SCA Woods fem sågverk och ligger i Sundsvall, Västernorrlands län.

  • Anställda: 129
  • Produktion såg m³: 540 000
  • Produktion hyvel m³: 80 000
  • Råvara: Norrländsk gran
  • FSC® Chain of Custody
  • PEFC Chain of Custody
  • Energiledningssystem: ISO 50001:2011
  • Arbetsmiljöledningssystem: OHSAS 18001:2007