Plantör i skogen planterar plantor, planting seedlings in the forest

Våra plantor kan planteras under hela barmarkssäsongen, från maj till oktober. Plantering är den mest framgångsrika metoden för att skapa ny skog. Den är också resurssnål, vid plantering går det åt runt 2 000- 2 500 plantor per hektar. Vid frösådd används mellan 50 000 och 100 000 frön per hektar.