Bogrundet Forest Tree Nursery, Norrplant, SCA Skog AB.Bogrundets plantskola, Norrplant, SCA Skog AB.

Efter några veckor flyttar vi ut plantorna på våra friland. Där fortsätter de att växa genom en omsorgsfull skötsel med gödsel och vattning. Även här övervakar vi noga och följer deras utveckling. Plantorna stannar på frilanden mellan sex och tjugofyra månader innan de är redo för leverans. Leveranstiden är beroende av trädslag, planttyp och starttidpunkt för när plantorna började gro i växthus.