Kvalitetskontroll av plantor på Bogrundet, NOrrPlant, mäter roten, quality control of seedlings

Kvalitet är ett honnörsord för oss och vi har Sveriges mest omfattande uppföljning av plantkvalitet. Medan plantan växer analyserar vi regelbundet dess vitalitet, balansen mellan rot- och gröndel samt näringssammansättningen.