Spruce seedlings. Granplantor.

Det hänger på rötterna för att få en fin skog. Tack vare vårt unika system där varje kruka har styrlister och är målad med kopparfärg har vi revolutionerat plantproduktionen. Det betyder att vi kan säkerställa att plantans rötter inte får rotsnur roch blir deformerade utan får en optimal utveckling. Det ger plantor som blir raka, stabila träd med ett högklassigt rotsystem och god tillväxt.