Fröplantage Söråker NorrPlant

Man kan inte vara för noggrann när det kommer till plantans ursprung. Därför har vi både egna och delägda fröplantager för tall, gran och contortatall. Plantagerna är uppbyggda noggrant utvalda träd, för att få bästa möjliga frökvalitet och skogar som växer upp till 25 procent bättre än oförädlade skogar.