Spruce seedling. Granplanta.

Vi levererar plantorna så nära hygget som möjligt och vattnar dem ända fram till leverans. Allt för att ge plantan de bästa förutsättningarna att klara sig. Vatten är livsviktigt för plantorna. I väntan på plantering ska plantorna vattnas varje dag. Rotklumpen ska alltid vara fuktig tills dess att plantan sätts ner i jorden. En välvattnad planta ger din framtida skog en bra start på hygget.