En grupp kollegor från samma eller olika avdelningar vid någon av SCAs arbetsplatser inom Sundsvalls- och Timråområdet kan söka bidrag till studieresa
med branschanknytning.

Villkor

 

 • Sökande ska ha en tillsvidareanställning vid någon av SCAs arbetsplatser inom Sundsvalls- och Timråområdet.

 • Besöksmål/-en måste ha branschanknytning.

 • Bidrag kan beviljas för kostnader för resa, kost och logi kopplade till studiebesöken.

 • Minst sex timmar per dag i genomsnitt ska ägnas åt restid och/eller branschanknutna studiebesök.

 • Resan får inte ske på betald arbetstid och inte delbetalas av arbetsgivaren.

 • Bidrag beviljas endast en gång vartannat år.

 • Ansökan lämnas personligen av var och en som avser att göra studiebesök.

 • Reserapport lämnas inom fyra veckor efter genomförd studieresa.

Av reserapport ska framgå

 • Vilka som deltog i studieresan

 • Hur länge respektive studiebesök pågick

 • Vem som var guide/kontaktperson

 • Vad man fick se och lära sig

 • Ekonomisk sammanställning

Bidragets storlek

Bidragets maxbelopp är 7 500 kr/person. 60 % av beviljad summa betalas ut i förskott, 40 % betalas ut när godkänd reserapport har lämnats. Utbetalning sker till det konto som angetts på ansökan.