Information gällande ögonoperation finns under rubriken Specialistvård.