Alla SCA- och Essityanställda som arbetat inom SCA eller Essity i minst två år och fortfarande är anställda har möjlighet att söka studiestipendium för yrkesutbildning.

Anställda vid SCAs Sundsvallsindustrier kan söka från Sundsvallsbolagens stiftelse för personalens yrkesutbildning, "Tunadalsfonden". Övriga kan söka från SCA och Essitys Sociala Fond. Samma ansökningsblankett används för båda stiftelserna och återfinns längst ner på sidan.

Villkor för stipendium

 • Stipendium kan endast sökas för innevarande termin.
 • Sökanden ska ha arbetat och varit sammanhängande anställd vid SCA eller Essity under minst två år och vid ansökningstillfället fortfarande vara anställd.
 • Studierna ska avse allmän yrkesutbildning eller YTH-utbildning.
 • Den sökande ska vara tjänstledig för hel- eller deltidsstudier, och inte erhålla annat studiestöd än studiemedel.
 • För ansökningar avseende hel- eller deltidsstudier gäller att studierna ska inrymmas inom SCA och Essitys verksamhetsområde.
 • Den studerande som har höga kostnader för att genomgå en utbildning på fritiden kan söka bidrag för fritidsstudier. Även den som bedriver hel- eller deltidsstudier som inte avser allmän yrkesutbildning eller YTH-utbildning kan erhålla bidrag för fritidsstudier.
 • Stipendium kan erhållas för utlandsförlagda intensivkurser i språk. Kursen ska pågå under minst en vecka och ha ett fastställt kursprogram.
 • Studiestipendium från Tunadalsfonden och SCA och Essitys Sociala Fond är skattepliktiga.

Stipendiets storlek

Årets anslagna medel och antalet ansökningar avgör bidragets storlek. Stipendiets belopp är följande för:

 • Heltidsstudier 15 000 kr/termin
 • Deltidsstudier 7 500 kr/termin
 • Fritidsstudier 2 000 kr/termin*
 • Intensivkurser i språk 7 500 kr/termin

* Kan den studerande påvisa högre kursavgift utgår studiestipendium med belopp motsvarande verklig kostnad, dock högst 3 000kr/termin.

Tunadalsfonden respektive SCA och Essitys Sociala Fond gör skatteavdrag med 30 % på samtliga studiestipendier i samband med utbetalning, och upprättar kontrolluppgift.

Sista ansökningsdag

Ansökan för vårterminen skall vara kansliet tillhanda senast den 31 mars och för höstterminen den 31 oktober. Den sökande erhåller beslut senast en månad efter sista ansökningsdag.