Resestipendium efter avslutad anställning kan sökas av den som har:

  • minst 15 års anställning inom SCA eller Essity och slutade/slutar sin anställning 1998 eller senare på grund av arbetsbrist, avgångspension eller av fri vilja utan att ta ny anställning utanför SCA eller Essity.
  • minst 10 års anställning inom SCA eller Essity och slutade/slutar sin SCA-anställning 1998 eller senare på grund av sjukersättning (tidigare sjukpension) eller ålderspension.

Villkor

  • Avskedsgåva från SCA eller Essity får inte vara värd mer än 5 000 kr.
  • Stipendiet söks efter avslutad anställning, det vill säga när du inte längre uppbär lön från SCA eller Essity.
  • Stipendiet kan endast sökas vid ett tillfälle.
  • Din ansökan måste vara beviljad innan du bokar din resa.
  • Resan ska vara bokad inom ett år från det att din ansökan beviljats. Resestipendiet gäller endast resor, kan inte ersättas med kontanter och omfattar inte inköp av presentkort.
  • Resestipendiet är personligt och omfattar endast dig.

Ansökan om resestipendium behöver inte ske i anslutning till avslutande av anställning, det vill säga det finns ingen bortre tidsgräns när du senast måste ansöka.

För närvarande är stipendiets storlek 7 500 kr.

På grund av skattregler kan bidraget inte betalas ut direkt till dig och resan kan inte bokas via Internet. Ansökningsblankett finns längst ner på sidan.