Pensionsstiftelsen för tjänstemän och arbetsledare vid Svenska Cellulosa Aktiebolaget

Stiftelsens uteslutande ändamål är att trygga utfästelser om pension åt tjänstemän och arbetsledare anställda hos Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA. Stiftelsen skall icke trygga sådan pension som SCA är ålagd genom reglemente, avtal eller pensionsplan.