SCA och Essitys Personalstiftelses verksamhet består i huvudsak av att upplåta fritidsboenden till SCA- och Essityanställda i Sverige samt tidigare anställda som gått i pension från en sådan anställning.

I dag äger SCA och Essitys Personalstiftelse hundratalet fritidsboenden, varav tolv i utlandet. Totalt kan stiftelsen erbjuda cirka 150 stugor/lägenheter att välja bland.

Stiftelsens fullständiga namn är Svenska Cellulosa Aktiebolagets och Essity Aktiebolags Personalstiftelse och bildades den 12 februari 1957 genom beslut i SCAs bolagsstyrelse. Stiftelsens ändamål skulle vara att verka för sociala och trivselbefrämjande åtgärder till förmån för anställda hos bolaget och dess dotterbolag. Mer om stiftelsens historia går att läsa under Personalstiftelsens historia.