De fem pensionsstiftelserna tryggar tjänstepension och avgångspensioner för de SCA- och Essityanställda.