Vi förlänger ansökningstiden för fördelningsansökan gällande Vinter 2019.

Sista ansökningsdag för fördelningsansökan är ändrad till den
4 november 2018 klockan 24:00.