Namn

Patrik Jonsson

Titel

Verkställande direktör - SCA och Essitys Personalstiftelser

Telefon

+46 60-19 33 55