Namn

Linnéa Sjödin

Titel

Administratör - SCA och Essitys Personalstiftelser

Telefon

+46 60-19 33 57